Näin tiketöinti voi auttaa myös sinun yrityksesi asiakaspalvelua

Tiketöinti eli sähköinen asianhallintajärjestelmä on loistava apu yrityksille, jotka haluavat parantaa asiakaskokemusta ja luoda sen avulla pitkäkestoisia asiakkuussuhteita. Sähköinen asianhallinta voi kerätä kaikki yhteydenotot yhteen sijaintiin, josta on helppo tarkistaa aiempi kanssakäyminen. Tiketöintijärjestelmä auttaa myös nostamaan tärkeimmät yhteydenotot listan kärkeen, jolloin asiakkaille voidaan tarjota juuri heidän tarvitsemaansa yksilöllistä palvelua.

Tiketöinti mahdollistaa myös vastuun jakamisen useamman työntekijän kesken. Näin tärkeät asiat eivät jää yhden työntekijän sähköpostiin odottamaan lomien tai muiden poissaolojen ajaksi. Kerromme tässä artikkelissa tarkemmin, miten Lime Helpdesk parantaa asianhallintaa ja mitä etuja sähköinen asianhallinta tuo yritykselle.

Sähköinen asianhallintajärjestelmä tuo kaiken yhteen paikkaan

Sähköinen tiketöintijärjestelmä tarkoittaa järjestelmää, joka tuo kaikki eri kanavista tulleet keskustelut, palautteet ja pyynnöt yhteen paikkaan. Tällainen asianhallinta mahdollistaa kaikkien asiakaspyyntöjen ja niihin liittyvien viestien tarkistamisen yhdestä paikasta.

Aiheeseen liittyviä keskusteluja ei tarvitse enää etsiä sähköpostista tai muista kanavista, jolloin asia tulee hoidettua tehokkaasti. Asiakkaalta ei kysytä turhaan samoja asioita uudelleen, kun tiketöintijärjestelmä kerää koko keskustelun yhteen paikkaan.

Tämän kautta tiketöinti tekee asioiden hoitamisesta tehokkaampaa ja helpompaa. Asiakas saa parasta mahdollista palvelua, kun turha toisto jää pois. Sähköinen asianhallintajärjestelmä myös tehostaa työntekijöiden tekemistä, kun aikaa ei kulu turhaan viestien etsimiseen.

Tiketöinti auttaa hoitamaan asiat loppuun

Kun käytössä on tiketöintijärjestelmä, voit myös helposti varmistaa, että kaikki asiakaspyynnöt käsitellään loppuun asti. Sähköinen asianhallinta mahdollistaa viestien merkitsemisen sekä tehtävälistojen luomisen, joiden avulla voidaan seurata ja varmistaa jokaisen tapauksen hoitaminen loppuun asti.

Tässä on suuri ero sähköpostipohjaiseen järjestelmään, jossa suuri viestien määrä voi johtaa aiemmin tulleiden viestien unohtumiseen. Jos asiakkaat joutuvat ottamaan yhteyttä useita kertoja, luo se huonon kuvan yrityksestä, eikä asiakas koe saavansa hyvää palvelua. Näin ei kuitenkaan käy, kun käytössä on sähköinen asianhallintajärjestelmä.

Tiketöinti mahdollistaa jokaisen tapauksen yksilöllisen seuraamisen, jolloin tapaukset saadaan etenemään oikeaan suuntaan. Tämä auttaa välttämään asioiden unohtumista ja varmistaa, että asiakkaat saavat tarvitsemansa avun nopeasti ja tehokkaasti.

Lime Helpdesk mahdollistaa priorisoinnin ja delegoinnin

Lime Helpdesk on tehokas työkalu, joka mahdollistaa asiakaspyyntöjen priorisoinnin ja delegoinnin. Voit määrittää tärkeysjärjestyksen eri tiketeille ja varmistaa, että kiireellisimmät asiat hoidetaan ensin.

Sähköinen asianhallintajärjestelmä nostaa priorisoidut tapaukset aina listoilla ensimmäiseksi, jolloin ne tulee hoidettua nopeasti.  Lisäksi voit helposti delegoida tehtäviä oikeille henkilöille ja varmistaa, että jokainen asiakaspyyntö saa tarvitsemansa huomion.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tiketöintijärjestelmä on erinomainen tapa parantaa yrityksesi asiakaspalvelua. Sähköinen asianhallintajärjestelmä, kuten Lime Helpdesk, auttaa hallitsemaan asiakaspyyntöjä tehokkaasti ja varmistaa, että jokainen asiakas saa tarvitsemansa avun nopeasti ja tehokkaasti.

Sähköinen asianhallinta myös tehostaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa työajan käyttämisen työn tärkeimpään osaan eli asiakkaiden auttamiseen. Samalla asianhallintajärjestelmä lisää asiakastyytyväisyyttä ja sitouttaa asiakkaita, kun jokainen saa tarvitsemansa avun nopeasti.